HomeNieuwsAandacht voor maïsteelt bij vaststelling bestemmingsplan

Aandacht voor maïsteelt bij vaststelling bestemmingsplan

Publicatiedatum: 1 nov. 2014

Na een voorbereiding van meer dan 2 jaar is donderdagavond 30 oktober bestemmingsplan Buitengebied Maartensdijk vastgesteld. Het moet gezegd worden, de meer dan 70 ingediende zienswijzen zijn stuk voor stuk met grote zorgvuldigheid bekeken. Dat je het in zo’n omvangrijk plan niet iedereen naar de zin kunt maken is bijna logisch. Er is wel naar gestreefd belanghebbenden zoveel mogelijk tegemoet te komen. Een aantal knelpunten waren nog blijven zitten. Verschillenden daarvan kwamen tijdens de inspraakavond van 2 oktober jl. in het Groenhorstcollege in Maartensdijk aan de orde. Een aantal individuele zaken werden daar naar voren gebracht. Daar gaan we nu even aan voorbij. Hoewel ook een aantal daarvan tijdens de raadsvergadering via amendementen alsnog naar tevredenheid konden worden opgelost. Ook de SGP-fractie heeft daar een bijdrage aan geleverd.

Er was in het nieuwe bestemmingsplan een belangrijk punt opgenomen dat een hele beroepssector in negatieve zin raakt. Voortaan zou voor maisteelt een omgevingsvergunning aangevraagd moeten worden. Dat was de SGP-fractie een doorn in het oog. Vanaf dat het de fractie bekend werd, heeft zij zich ervoor ingezet hier verandering in aan te brengen. Uiteindelijk vindt de hele gemeenteraad dat dit toch wel een rigoureuze inperking is in de bedrijfsvoering van een agrarisch bedrijf. Mede door de inzet van de SGP is via amendementen in ieder geval de eventuele omgevingsvergunning losgekoppeld van de maisteelt , maar gebonden aan het bewerken van grond. De Provinciale Ruimtelijke Verordening schrijft namelijk voor dat bij het bewerken van grond geen veen aan de oppervlakte gebracht mag worden. De SGP-fractie denkt dat bij het bewerken van de bodem tot maximaal 30 centimeter diep dit inderdaad niet gebeurt. De fractie had graag gezien dat een vrijstelling voor het bewerken tot 30 centimeter opgenomen zou worden in het bestemmingsplan. De gemeenteraad heeft nu unaniem een motie aangenomen met het verzoek aan het college de mogelijkheden te verkennen om, met in achtneming van de provinciale regelgeving, toch het bewerken van grond voor het telen van ruwvoedergewassen vergunningsvrij te maken. De motie is mede dankzij de inzet van de fractie, met ondersteuning van deskundige hulp uit het gebied, tot stand gekomen. Wat de SGP-fractie betreft alvast een belangrijke stap voorwaarts.

Ook is nu geregeld dat ten oosten van de A27 geen vergunning gevraagd behoeft te worden voor het bewerken van de grond. Vooralsnog betreft het alleen nog die gebieden die de provincie als kwetsbaar heeft aangewezen. Overigens vindt de SGP-fractie de bemoeienis van de provincie op dit terrein te ver gaan. De fractie gaat hierover in contact met de SGP-fractie in Provinciale Staten.