HomeNieuwsAmendement SGP en Bilts Belang aangenomen: woningbouw in het groen van de baan

Amendement SGP en Bilts Belang aangenomen: woningbouw in het groen van de baan

Publicatiedatum: 4 dec. 2019

Na een vijf avonden durende commissievergadering en de raadsvergadering van 28 november jl. zijn de 13 binnenstedelijke locaties van de baan. Al tijdens de commissievergadering hadden Bilts Belang en SGP aangekondigd met een amendement te komen om verdere ontwikkeling van woningbouw op deze laatste stukjes groen in een wijk te stoppen. Uiteindelijk hebben alle partijen zich achter het amendement geschaard.

Al jaren is de SGP-fractie geen voorstander van het bebouwen van de laatste stukjes groen in de wijken. Dit tast het woongenot van de omgeving te zeer aan. Daarom pleit de SGP ook al jaren voor bouwen buiten de rode contouren. Het is dan mogelijk dezelfde kwaliteit van wonen binnen een kern voort te zetten daarbuiten aan de rand van een kern.

Dat er gebouwd moet worden is een gegeven en wordt inmiddels binnen de politiek van De Bilt ook breed gedragen. Te veel jonge mensen trekken weg, er zijn te weinig betaalbare woningen voor starters op de woningmarkt en jonge gezinnen. Vooral het tekort aan sociale huurwoningen is nijpend.

Met het aangepaste raadsbesluit kan het college volop aan de slag met het verder uitwerken van de mogelijkheid buiten de rode contour te gaan bouwen. Voor het verder invullen van de binnenstedelijke woningbouwopgave heeft de gemeenteraad uitgesproken samen met het college en inbreng vanuit de samenleving tot een nieuw voorstel te willen komen.