HomeNieuwsGeen haast maken met aardgasvrije wijken

Geen haast maken met aardgasvrije wijken

Publicatiedatum: 2 mrt. 2020

Tijdens de raadsvergadering van 20 februari jongstleden stond de Duurzaamheidsagenda 2020-2022 centraal. Het bevat een agenda met maatregelen die De Bilt de komende jaren wil nemen. De positieve punten daarin heeft de SGP-fractie zeker benoemd. Te denken valt onder andere aan inzet op energiebesparing, circulaire economie (hergebruik van materialen) en klimaatadaptatie.

Meer moeite heeft de SGP-fractie met de inzet op het tegengaan van de klimaatverandering. Met de achterliggende maakbaarheid-gedachte kan de fractie zich niet verenigen. Daaraan gekoppeld is de roep om Nederland, en ook De Bilt, aardgasvrij te maken. Per 2050 zouden Nederlandse huishoudens geen aardgas meer moeten gebruiken. Dat betekent dat er vanaf nu elke dag 1000 woningen van het aardgas afgehaald moeten worden. De keerzijde is dat er geen goede, massaal toepasbare alternatieven zijn en de behoefte aan elektriciteit hiermee zo gaat toenemen dat de capaciteit van het elektriciteitsnet meer dan verdubbeld moet worden.

Het voorstel van het college is mee te doen aan de proeftuinen aardgasvrije wijken en voor het aardgasvrij maken van de wijk Brandenburg-West een rijkssubsidie aan te vragen. Verder stelt het college door te gaan met het zoeken naar locaties voor windmolens en zonneparken.

Op deze voorstellen heeft de SGP een pas op de plaats gemaakt. Het grootschalig aardgasvrij maken van woningen heeft voorlopig tot gevolg dat de CO2-uitstoot eerder zal stijgen dan dalen. Van het gas af gaan is een soort ideologie geworden; voor een realistische kijk op de zaak is geen ruimte meer. De fractie heeft, samen met Bilts Belang en Forza, een motie ingediend waarin het college wordt opgeroepen vooralsnog af te zien van het aardgasvrij maken van bestaande woningen en vol in te zetten op het besparen van het gebruik van energie. Deze motie heeft onvoldoende steun gekregen. Uiteindelijk heeft de SGP-fractie tegen de Duurzaamheidsagenda gestemd.