HomeNieuwsKruispunt Dorpsweg / Nachtegaallaan wordt aangepast

Kruispunt Dorpsweg / Nachtegaallaan wordt aangepast

Publicatiedatum: 2 mrt. 2020

Tijdens de raadsvergadering van 8 november 2018 heeft de SGP-fractie een motie ingediend waarin het college wordt gevraagd te onderzoeken op welke wijze de verkeersveiligheid op de kruising Dorpsweg / Nachtegaallaan kan worden verbeterd. De motie is toen aangenomen. Na onderzoek is gebleken dat er enige aanpassingen noodzakelijk zijn om de veiligheid van met name de fietsers te verbeteren, zoals het college nu heeft meegedeeld. De SGP-fractie is zeer content met deze mededeling.