HomeNieuwsPubliek-publieke samenwerking accommodaties juiste keuze

Publiek-publieke samenwerking accommodaties juiste keuze

Publicatiedatum: 26 okt. 2018

In de afgelopen raadsvergadering van 18 oktober jl. werd de gemeenteraad een nieuwe beheersvorm voor een aantal gemeentelijke accommodaties voorgelegd. Voor de Kees Boekehal, zwembad Brandenburg en de Vierstee wordt gekozen voor publiek-publieke samenwerking. Dat houdt in dat de gemeente gaat samenwerken met een niet-commerciële partner. De SGP vindt dat de juiste keuze.

Al enige tijd wordt nagedacht over het op afstand plaatsen van het beheer en de exploitatie van een aantal gemeentelijke accommodaties. Het betreft de Kees Boekehal, zwembad Brandenburg en de Vierstee. Bij deze accommodaties gaat het vooral om een optimaal maatschappelijk rendement. Daarbij wordt tevens gekeken hoe dit zo efficiënt mogelijk kan.

Het college heeft gekozen voor een publiek-publieke samenwerking. De SGP steunt deze keus en de verdere uitwerking hiervan. Immers bij een publiek-private samenwerking is sprake van een vergaande commercialisering van het beheer van de accommodaties. Met name voor accommodatie de Vierstee is dat niet gewenst. De Vierstee is een accommodatie van en voor de Maartensdijker, met de actieve stichting Vierstee 2.0. Een publiek-publieke samenwerking biedt meer mogelijkheden tot het leveren van maatwerk dat past bij de eigenheid van de kern. Bovendien is aanbesteding niet noodzakelijk, zodat een overeenkomst kan worden aangegaan met een partner die in de geven omstandigheden het beste past.

Medio 2019 is de samenwerkingsvorm verder uitgewerkt en de partner bekend. De gemeenteraad zal D.V. op dat moment een definitief besluit nemen.