HomeNieuwsSGP blij met duidelijkheid voor inwoners Groenekan

SGP blij met duidelijkheid voor inwoners Groenekan

Publicatiedatum: 26 feb. 2018

In de gemeenteraad van afgelopen donderdag 22 februari heeft de gemeenteraad in overgrote meerderheid besloten om geen ontwerpverklaring van geen bedenkingen af te geven voor het plan ‘De Beylevelden’ in Groenekan. Ook de SGP stemde tegen de ontwerpverklaring. Fractievoorzitter Johan Slootweg: “Het is goed dat er nu eindelijk duidelijkheid is gekomen over dit plan.”

Geen goede ruimtelijke onderbouwing
De SGP heeft zich het afgelopen jaar op verschillende momenten bezig gehouden met dit plan. Na enkele bijeenkomsten is er in de commissie Openbare Ruimte van 13 februari (lees hier onze bijdrage) voor de tweede keer uitgebreid over gesproken. Tijdens de raadsbehandeling heeft de SGP nogmaals benadrukt dat dit plan niet goed inpasbaar is in de omgeving en de afwijking van het bestemmingsplan bovendien niet goed ruimtelijk is onderbouwd.

Draagvlak
Fractievoorzitter Slootweg: “Van de na het werkbezoek gemaakte afspraak om draagvlak te creëren is niet veel terechtgekomen. Dat is een gemiste kans.” Er is veel onduidelijkheid ontstaan bij buurtbewoners over wat wel en niet kan in dit nieuwe plan. Bovendien past dit plan niet goed binnen de definitie van een landgoed en lijkt het meer te gaan om een groot commercieel bedrijf. Andere voorbeelden van landgoederen nieuwe stijl hebben een heel andere uitstraling dan dit plan.

Moties
De SGP stemde tegen de beide ingediende moties. Slootweg: “De motie over de omgevingsvisie is sympathiek, maar nu teveel gekoppeld aan dit initiatief. Bovendien legt dit een flink beslag op de ambtelijke capaciteit zo vlak voor de verkiezingen. Daarom is het beter dit voorstel aan te houden tot bij de behandeling van de kadernota.”

Ook de motie over beleid voor landgoederen steunde de SGP niet omdat er al voldoende beleid op dit punt bestaat.