HomeNieuwsSGP pleit voor benaming ‘plattelandswoning’ in omgevingsvisie buitengebied

SGP pleit voor benaming ‘plattelandswoning’ in omgevingsvisie buitengebied

Publicatiedatum: 2 okt. 2018

De gemeenteraad heeft voor de woningen op de Graaf Floris V weg 30 en 38 in Hollandsche Rading een ontwerpverklaring van geen bedenkingen afgegeven voor het afwijken van het bestemmingsplan om deze bedrijfswoningen te kunnen gebruiken als burgerwoning. Tijdens het raadsdebat op 27 september jl. heeft de SGP gepleit om in de toekomst voor de bestemming 'plattelandswoning' te kiezen.

De SGP-fractie is huiverig voor het wijzigen van de bestemming bedrijfswoning naar burgerwoning in het buitengebied. Dit kan nadelige gevolgen hebben voor agrarische bedrijven in de omgeving. Voor burgerwoningen zijn verschillende normen, zoals voor geurhinder, namelijk strikter. Het wijzigen van een bestemming naar ‘burgerwoning’ kan de bedrijfsvoering van agrariërs dan ernstig belemmeren. Navraag wees uit dat hier in deze gevallen geen sprake van is.

In een stemverklaring riep fractievoorzitter Johan Slootweg op om bij het opstellen van de nieuwe omgevingsvisie te kijken of in vergelijkbare situaties in het buitengebied gekozen kan worden voor de bestemming ‘plattelandswoning’ in plaats van ‘burgerwoning’. Het huidige bestemmingsplan kent deze benaming nog niet. In de nieuwe omgevingsvisie kunnen voor plattelandswoningen minder strenge eisen gelden. Zo wordt ook op langere termijn voorkomen dat de aanwezigheid van burgerwoningen in het buitengebied onnodige beperkingen voor (agrarische) bedrijven oplevert.