HomeNieuwsSGP tegen goedkoop voorstel Forza over woningzoekende statushouders

SGP tegen goedkoop voorstel Forza over woningzoekende statushouders

Publicatiedatum: 26 okt. 2018

Tijdens de raadsvergadering van 18 oktober jl. is een initiatiefvoorstel van Forza behandeld. Forza stelt voor om de urgentie van statushouders bij woningtoewijzing te schrappen. De SGP vindt het voorstel goedkoop, omdat niet is nagedacht over alternatieven. De huisvestingsplicht van statushouders blijft namelijk bestaan.

In de huidige regeling krijgen statushouders urgentie bij het toewijzen van een sociale huurwoning. Het is vanuit de rijksoverheid niet meer verplicht deze urgentie aan statushouders te bieden. Het schrappen van de urgentie kan een oplossing zijn voor de lange wachtlijsten voor sociale huurwoningen. Echter, de gemeente heeft nog steeds een huisvestingsplicht om binnen een halfjaar een bepaald aantal statushouders te huisvesten.

De SGP vindt het voorstel van Forza goedkoop en een beetje populistisch. Het is ook niet compleet. Fractievoorzitter Johan Slootweg tijdens de raadsvergadering: “Als je de urgentie wil laten vervallen, moet wel zorgen dat er voldoende woningen zijn om aan de verplichting te kunnen voldoen. Helaas laat Forza het dan afweten. De partij Forza is tegen eventuele tijdelijke huisvesting en is ook tegen het bouwen van woningen buiten de rode contour.” De SGP heeft daarom tegen het voorstel gestemd. Om de wachtlijsten voor sociale huurwoningen te verkorten, wil de SGP graag dat de gemeente voortvarend woningen gaat bouwen (een van de kernpunten van de SGP bij de afgelopen verkiezingen).

Momenteel wordt steeds in overleg met de regio en de woningbouwcorporaties gezocht naar een passende oplossing voor mensen met een urgentie. Dat zijn meer mensen dan alleen statushouders. Zolang er nog sprake is van uitzonderlijke krapte op de woningmarkt, vindt de SGP dit een goede werkwijze.