HomeNieuwsSGP vraagt college om openheid over Dijckstate

SGP vraagt college om openheid over Dijckstate

Publicatiedatum: 24 feb. 2014

SGP vraagt om openheid over Dijckstate

Dijckstate blijft zoals het nu is. Nee, er wordt toch gekeken naar een andere invulling van ruimten. Tegenstrijdige berichten. Onduidelijkheid. Dubbele agenda? Voor de SGP in De Bilt is de maat vol. Maartensdijk verdient openheid van het college!  

Er is sprake van onrust rond de toekomstige invulling van Dijckstate. De gemeenteraad heeft het college in een motie verzocht al het mogelijke te doen om Dijckstate, met de functies die het op dit moment heeft, in stand te houden. Uit de samenleving bereiken de SGP signalen dat er gesprekken worden gevoerd met diverse partijen om tot een andere invulling te komen. Er wordt in toenemende mate gesuggereerd dat er met een dubbele agenda zou worden gewerkt.

De SGP-fractie vindt dat inwoners van Maartensdijk duidelijkheid verdienen. Daarom heeft de fractie aan het college van Burgemeester en Wethouders vragen gesteld. Is het waar dat het college met Cordaan in overleg is over onderzoek naar de mogelijkheid van een bibliotheek op de bovenverdieping van Dyckstate? Zo ja, het college heeft toch toegezegd dat er geen stappen ondernomen worden ten aanzien van de bibliotheek zonder daarover eerst te overleggen met belanghebbenden? Is het spreken over een bibliotheek niet voorbarig? Er is namelijk nog geen besluit genomen over de ontwikkelingen rond de Vierstee. De SGP vraagt het college ook naar de eventuele vestiging van de huisartsenpraktijk in Dijckstate.

Een belangrijke vraag voor de SGP-fractie is of er draagvlak is bij de inwoners van Maartensdijk voor de ingeslagen weg. SGP-fractievoorzitter en Maartensdijker Johan Slootweg: “Ik betwijfel dat. Het begint er op te lijken dat het college aan de mening van de bevolking voorbijgaat en zonder te communiceren haar zinnen door wil drijven. Dat is een slechte ontwikkeling!” De fractie blijft zich inzetten voor het dorp. “De eigen identiteit en leefbaarheid van de kleinere dorpen is de SGP-fractie lief,” aldus Johan Slootweg. Hij vervolgt: “Laat de kiezer zich daar maar over uitspreken op 19 maart.” 

De volgende vragen zijn gesteld aan het college:

Het college wordt verzocht de volgende vragen schriftelijk te beantwoorden:

Het mag bekend veronderstelt worden dat er sprake is van enige onrust rond de toekomstige invulling van Dijckstate. De gemeenteraad heeft het college middels een motie verzocht al het mogelijke te doen om de voorziening zoals die  op dit moment is ingevuld in stand te houden. Uit de samenleving bereiken ons echter signalen dat er gesprekken worden gevoerd met diverse partijen om tot een heel andere invulling te komen. Er wordt in toenemende mate gesuggereerd dat er met een dubbele agenda zou worden gewerkt. Om daar duidelijk over te krijgen stelt de SGP-fractie  de volgende vragen aan het college:

  1. Is het juist dat leden van het college in gesprek zijn met Cordaan om de mogelijkheden tot vestiging van de bibliotheek op de bovenverdieping te onderzoeken? Zo ja, hoe verhoudt dit zich tot de toezegging van het college geen stappen te ondernemen ten aanzien van de bibliotheek zonder daarover in overleg te treden met belanghebbenden in Maartensdijk?
     
  2. Deelt het college de mening van de SGP-fractie dat dit op z’n minst voorbarig is, omdat er over eventuele verplaatsing van de Vierstee nog geen enkel besluit is genomen?
     
  3. Hoe kan het dat de huisartsenpraktijk geen medewerking krijgt de praktijk te verplaatsen naar een naastgelegen pand aan de Molenweg en wel medewerking lijkt te krijgen zich in Dijckstate te vestigen? In het eerste geval werd de praktijk verwezen naar het gezondheidscentrum aan de Tolakkerweg (voormalig gemeentehuis).
     
  4. Kan het college aangeven in welke mate er bij de inwoners van de kern Maartensdijk draagvlak is voor de  ingeslagen weg?