HomeNieuwsVoorkom lastenverzwaring en kijk naar waarden en normen

Voorkom lastenverzwaring en kijk naar waarden en normen

Publicatiedatum: 26 jun. 2019

Voorkom lastenverzwaring, toon daadkracht, behoud de regiotaxi en kijk naar waarden en normen. Dat was samengevat de bijdrage van de SGP in het debat op 20 juni over de kadernota van gemeente De Bilt.

'Wij willen dat duidelijk is voor inwoners dat de gemeente de lasten niet gaat verhogen. Zeker met het oog op ontwikkelingen in de zorg, de duurzaamheidsagenda en de nieuwe koopkrachtcijfers', zei fractievoorzitter Johan Slootweg in het debat. De motie 'Voorkom lastenverzwaring voor inwoners' van de SGP, ondersteund door Bilts Belang, werd echter helaas niet aangenomen.

Toon daadkracht

Toon meer daadkracht, riep de SGP-fractie de gemeenteraad op. Dat is belangrijk om meer inkomsten te verwerven. De Driehoek en de twee poortgebouwen in Bilthoven zijn hiervan een voorbeeld. 'Hoe langer we wachten, hoe hoger het bedrag dat we moeten terugverdienen', aldus Slootweg. 'Laten we ontwikkelen in plaats van op de winkel passen.' De SGP gaat graag die uitdaging aan.

Behoud de regiotaxi

De regiotaxi moet blijven, vindt de SGP. Veel mensen zijn afhankelijk van de regiotaxi. 'De provincie Utrecht wil de financiële bijdrage afbouwen, maar doe er alles aan om dat tegen te houden', zei Slootweg tegen het college van burgemeester en wethouders.

Waarden en normen

'De jeugdzorg gaat over mensen, niet alleen over geld', zei Slootweg. 'Waarom wordt er meer beroep gedaan op de jeugdzorg? Kijken we ook naar de gevolgen van de individualisering in de samenleving?' De SGP wil verder kijken dan alleen geld en efficiëntie. We moeten ook naar waarden en normen!

Slootweg wees hierbij naar de Bijbelse persoon Jozua: hij werd leider van het volk Israël na Mozes, maar zag er zwaar tegenop. God zei dat het goed met hem zou gaan, als hij de wet van God (de Tien Geboden) hield:

'Dat het boek dezer wet niet wijke van uw mond, maar overleg het dag en nacht, opdat gij waarneemt te doen naar alles wat daarin geschreven is; want alsdan zult gij uw wegen voorspoedig maken en alsdan zult gij verstandiglijk handelen.' (Jozua 1:8)

 

Foto: Tijdens de behandeling van de kadernota vervult Johan Slootweg (fractievoorzitter SGP) even de rol van plaatsvervangend voorzitter van de gemeenteraad terwijl burgemeester Sjoerd Potters vragen van raadsleden beantwoordt.