HomeNieuwsWoningbouw, financiën en duurzaamheid aandachtspunten begroting De Bilt

Woningbouw, financiën en duurzaamheid aandachtspunten begroting De Bilt

Publicatiedatum: 10 nov. 2018

Donderdag 8 november jl. is de begroting van gemeente De Bilt voor 2019 behandeld. In de gemeenteraad ging fractievoorzitter Johan Slootweg namens de SGP in op de aandachtspunten woningbouw, de financiële positie van de gemeente en duurzaamheid.

In de eerste plaats ging Slootweg in op de plannen van de gemeente voor woningbouw. “In de begroting is nog te weinig te zien van een actieve houding van de gemeente. Vanuit de gemeente wordt geen beleid ontwikkeld, terwijl we al weten dat er te weinig woningen zijn.” De SGP zou graag zien dat snel concrete plannen gemaakt worden om in de woningnood te voorzien.

Financiële positie

Ook ging Slootweg in op de financiële positie van de gemeente. De financiële positie van de gemeente staat er niet al te best voor, met name als het gaat om de schuldpositie op de langere termijn. Slootweg: “We moeten als gemeente meer inkomsten genereren, door bijvoorbeeld in te zetten op woningbouw met een actief grondbeleid. De gemeente moet daarnaast pro-actiever meedenken bij initiatieven van burgers.” Een voorbeeld hiervan is het treffen van een regeling met betrekking tot schuilstallen voor paarden in het buitengebied.

Duurzaamheid en rentmeesterschap

Tot slot ging Slootweg in op de ambitie van de gemeente op het thema duurzaamheid. De ambitie die de coalitie heeft zal vele miljoenen euro’s gaan kosten. Bovendien is er geen goed alternatief voor aardgas, waar de gemeente vanaf wil. De SGP heeft al eerder aangegeven dat het onhaalbaar is om in 2030 een energie-neutrale gemeente te zijn.

Wel staat rentmeesterschap de SGP op het lijf geschreven. De SGP is voor duurzaamheid, hergebruik van materialen en het tegengaan van verkwisting. De zenuwachtigheid die vaak rond de klimaatdoelstellingen hangt, is volgens de SGP niet nodig. Slootweg rondde zijn bijdrage daarom af met de woorden uit Zondag 10 van de Heidelbergse Catechismus: “dat alle dingen, niet bij geval, maar van Gods Vaderlijke hand ons toekomen.” Dat te beseffen, kan veel rust geven!

Tijdens de begrotingsbehandeling zijn twee SGP-moties aangenomen. Zie de volgende berichten: Aandacht voor verkeersafwikkeling Schapenweide en Kruispunt Dorpsweg / Nachtegaallaan mogelijk aangepast.