HomeProgramma 2018-20222. Natuurlijk buitengebied

Natuurlijk buitengebied

Voedselproducenten in onze kernen, de agrariërs, verdienen de ruimte voor hun bedrijfsvoering. Hierbij moet een balans worden gezocht in enerzijds een gezonde bedrijfsvoering en anderzijds het behoud van natuurwaarden. De visie van de SGP voor de toekomst als het gaat om het buitengebied: ruimte voor agrariërs, die zorgen voor ons voedsel en beheren en onderhouden ook nog eens het landschap.

De visie van de SGP samengevat in statements:

 

 

De SGP wil een gemeentelijk beleid dat erop gericht is agrarische bedrijven te behouden en zoveel mogelijk tegemoet te komen. Zij produceren ons voedsel! Het wijzigen van functies van agrarische gebouwen in het buitengebied moet hierbij eenvoudig mogelijk zijn, met behoud van landschappelijke waarden. Verzoeken van agrariërs worden positief ontvangen en efficiënt behandeld.

 

 

 

 

 

In de Biltse politiek wordt veel aandacht besteed aan allerlei belangrijke zaken. Het buitengebied van gemeente De Bilt moet hierbij niet vergeten worden! Ook dit is een onderdeel van de gemeente dat aandacht verdient.

 

 

 

 

 

 

Rentmeesterschap is een van de aandachtspunten van de SGP. Rendabele, duurzame energiebronnen zijn nodig. Windmolens worden niet passend geacht binnen de schaal van gemeente De Bilt, gezien de geluidsoverlast en de horizonvervuiling.

 

 

 

 

 

 

Gemeente De Bilt heeft een prachtig buitengebied. Boeren hebben hierin hun werkgebied en onderhouden het landschap. Koeien, mais et cetera zijn puur natuur! Agrariërs moeten maximaal worden gefaciliteerd om de bedrijfsvoering zo economisch mogelijk te kunnen uitoefenen met behoud van landschappelijke waarden. Er mag geen inbreuk gemaakt op de landschappelijke waarden in het buitengebied en de belangen van de agrariërs door recreatievoorzieningen.

 

 

 

 

Het verkeer blijft om aandacht vragen. Nog steeds neemt het aantal auto’s toe. Er moeten hiervoor passende maatregelen worden genomen. Sluipverkeer in onder andere Westbroek en De Bilt wordt voortvarend aangepakt.

 

 

 

 

 

 

De samenleving moet op zoek naar rendabele, duurzame energiebronnen om goed rentmeesterschap vorm te geven. Windmolens zijn echter niet rendabel genoeg en passen bovendien niet bij het Biltse landschap.

 

 

 

 

 

 

Bilthoven, Maartensdijk, Groenekan, De Bilt, Westbroek en Hollandsche Rading worden omringd door een prachtig landschap. Dit buitengebied verdient een goed onderhoud. Veel onderhoud kan door de boeren gedaan worden, die in dit landschap wonen en werken.

 

 

 

 

Bekijk alle 5 kernpunten:

  1. Optimale dienstverlening
  2. Natuurlijk buitengebied
  3. Beter onderhoud openbare ruimte
  4. Zorgzaam samenleven
  5. Voortvarende woningbouw

Of bekijk ons verkiezingsprogramma of onze kandidatenlijst.