HomeProgramma 2018-20221. Optimale dienstverlening

Optimale dienstverlening

De gemeente is er voor haar inwoners. Daarom moet de gemeentelijke organisatie zich naar de burgers toe dienstverlenend opstellen. De visie van de SGP voor de toekomst als het gaat om dienstverlening: adequaat en tijdig reageren op bijvoorbeeld aanvragen en klachten van inwoners, en toezeggingen nakomen!

De visie van de SGP samengevat in statements:

 

 

Het gemeentebestuur moet streven naar een goede dienstverlening aan de inwoners van de gemeente. Het gemeentebestuur zorgt voor een goede en vlotte afwikkeling en beantwoording van verzoeken en (aan)vragen die inwoners indienen bij de gemeentelijke instanties. Nu laat een reactie of afhandeling van een klacht of verzoek vaak op zich wachten, de SGP wil dat dit verandert!

 

 

 

 

 

De gemeente is de overheid die het dichtst bij de inwoner staat. Het gemeentebestuur is daarom zichtbaar, bekend en benaderbaar. De gemeente stelt zich dienstverlenend op en zorg voor een heldere communicatie en uitwisseling tussen bestuurders en inwoners.

 

 

 

 

 

 

Bij goede dienstverlening door de gemeente hoort ook bij dat de gemeente toezeggingen nakomt. Dat betekent dat er ook knopen worden doorgehakt en dat de gemeente snel en tijdig reageert op verzoeken en aanvragen van inwoners.

 

 

 

 

 

Bekijk alle 5 kernpunten:

  1. Optimale dienstverlening
  2. Natuurlijk buitengebied
  3. Beter onderhoud openbare ruimte
  4. Zorgzaam samenleven
  5. Voortvarende woningbouw

Of bekijk ons verkiezingsprogramma of onze kandidatenlijst.