HomeProgramma 2018-20223. Beter onderhoud openbare ruimte

Beter onderhoud openbare ruimte

De openbare ruimte is onze leefomgeving, waarin wij wonen, werken en recreëren. De openbare ruimte heeft een belangrijke relatie met het welbevinden in de kern. Overhangende struiken, ongelijke trottoirs, oerwoudplantsoenen, zomaar wat voorbeelden die leiden tot ergernis. Goed onderhoud is het visitekaartje voor iedere kern. De visie van de SGP voor de toekomst als het gaat om de openbare ruimte: geen gras laten groeien over een verhoging van het onderhoudsniveau!

De visie van de SGP samengevat in statements:

 

 

Op sommige plekken in de gemeente liggen de trottoirs er niet goed bij. Voor de veiligheid van iedereen is het belangrijk om daar wat aan te doen!

 

 

 

 

 

 

 

Goed bijgehouden straten, parken en bermen maken van onze dorpen een plek waar je graag wilt wonen. Daarom is het belangrijk dat de gemeente ervoor zorgt dat de leefomgeving op een goed niveau wordt gehouden.

 

 

 

 

 

 

Bomen, struiken en plantsoenen bevorderen de leefbaarheid in de gemeente. Daarom verdient ‘het groen’ extra aandacht. Het groen in de dorpen en wijken moet goed bijgehouden worden om ze op die manier leefbaar te houden. Nu liggen de plantsoenen er niet altijd netjes bij, dat moet anders!

 

 

 

 

 

Rond winkelcentra (o.a. Maertensplein en Bilthoven centrum) moet voldoende parkeergelegenheid voor auto’s en fietsen worden gerealiseerd. De winkelcentra kunnen hierdoor meer mensen gaan trekken. Bewoners van de dorpskernen worden actief betrokken om mee te denken over het parkeerbeleid in hun directe woonomgeving.

 

 

 

 

 

Het is belangrijk om de leefomgeving op een goed kwaliteitsniveau te houden. Onder het beheer van openbare ruimte vallen water, verhardingen, openbare verlichting, groen en speelvoorzieningen. De SGP vindt dat het beheer van de openbare ruimte, waar mogelijk, integraal moet gebeuren. Want een goed bestuur zorgt voor een nette buurt.

 

 

 

 

Bekijk alle 5 kernpunten:

  1. Optimale dienstverlening
  2. Natuurlijk buitengebied
  3. Beter onderhoud openbare ruimte
  4. Zorgzaam samenleven
  5. Voortvarende woningbouw

Of bekijk ons verkiezingsprogramma of onze kandidatenlijst.