HomeProgramma 2018-20224. Zorgzaam samenleven

Zorgzaam samenleven

Elk mens is uniek. Unieke mensen die samen de kern vormen. Met respect, aandacht en zorg voor elkaar. Vrijwilligerswerk, mantelzorg, burenhulp en ga zo maar door. Dat verdient steun! Samen leven, samen werken, samen zijn, samen doen, dit moeten we koesteren. De visie van de SGP voor de toekomst als het gaat om samen leven: alle vormen van naastenliefde verdienen steun en stimulans!

De visie van de SGP samengevat in statements:

 

 

De SGP wil opkomen voor de zwakkeren in de samenleving. Wij willen omzien naar mensen in kwetsbare omstandigheden. Zij moeten vanuit Bijbelse naastenliefde zorg en ondersteuning of zelfs bescherming ontvangen. Kerken, scholen en andere maatschappelijke instellingen moeten intensief worden betrokken bij gemeentelijk beleid in het sociaal domein.

 

 

 

 

 

Samenleven, samenwerken, samenzijn: samengevat samen doen!

 

 

 

 

 

 

 

 

Vrijwilligerswerk en mantelzorg worden gestimuleerd en ondersteund. Dit kan bijvoorbeeld in vorm van een financiële tegemoetkoming voor vrijwilligerswerk. Voor de SGP is betaald en onbetaald werk gelijkwaardig. Niet alleen betaald werk is waardevol. Zorg, ondersteuning en vrijwilligerswerk worden als even nuttige maatschappelijke bijdragen gestimuleerd en gewaardeerd.

 

 

 

 

 

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) legt veel verantwoordelijkheid neer bij de burgers. De zorg is bedoeld voor (kwetsbare) medeburgers en hun leefomgeving. Daarbij biedt de gemeente ondersteuning, begeleiding en verzorging aan huis. De SGP pleit voor een ruimhartig beleid. Er moeten voorwaarden worden geschapen zodat de burger zijn eigen verantwoordelijkheid neemt en solidair is met mensen met een (psychiatrische) handicap en/of langdurige zorgbehoefte.

 

 

 

Bekijk alle 5 kernpunten:

  1. Optimale dienstverlening
  2. Natuurlijk buitengebied
  3. Beter onderhoud openbare ruimte
  4. Zorgzaam samenleven
  5. Voortvarende woningbouw

Of bekijk ons verkiezingsprogramma of onze kandidatenlijst.