U zocht op: De Bilt, dit leverde 60 resultaten op.


Woningbouwlocaties: Maartensdijk moet nog wachten

SGP De Bilt / Actueel / 7 okt. 2019 / 48 woorden

...tel van het college voor het aanwijzen van woninglocaties in gemeente De Bilt. Hiermee heeft het college een belangrijke stap gezet voor het woningbouwprogramma van De komenDe jaren. Inwoners en anDer...

Kritische noot SGP bij financiële positie De Bilt

SGP De Bilt / Actueel / 26 jun. 2019 / 44 woorden

'De Bilt geeft wel veel geld uit, maar heeft niets om inkomsten te genereren', aldus SGP-fractievoorzitter Johan Slootweg. Uit De jaarrekening van 2018 blijkt dat De financiële positie er slecht ...

SGP bezorgd over verkeersveiligheid De Bilt

SGP De Bilt / Actueel / 10 mei 2019 / 49 woorden

De SGP-fractie in De Bilt maakt zich zorgen over De verkeersveiligheid in De gemeente. De Bilt scoort hoog als het gaat om het aantal verkeersonveilige situaties. Een aantal situaties in Maartensdijk...

Woningbouw, financiën en duurzaamheid aandachtspunten begroting De Bilt

SGP De Bilt / Actueel / 10 nov. 2018 / 55 woorden

DonDerdag 8 november jl. is De begroting van gemeente De Bilt voor 2019 behanDeld. In De gemeenteraad ging fractievoorzitter Johan Slootweg namens De SGP in op De aandachtspunten woningbouw, De financ...

Vervallen parkeerplaatsen t.b.v. ondergrondse containers ongewenst!

SGP De Bilt / Actueel / 17 aug. 2018 / 41 woorden

...gaat op verschillenDe locaties ten koste van parkeerplekken. De SGP-fractie van De Bilt vindt dit een ongewenste ontwikkeling en heeft hierover vragen gesteld aan het college. SGP-fractievoorzitter Jo...

Johan Slootweg lijsttrekker SGP De Bilt

SGP De Bilt / Actueel / 4 mrt. 2017 / 38 woorden

...inzetten voor De Biltse samenleving”, aldus Slootweg. Johan Slootweg (61) is raadslid sinds 1994. Door zijn jarenlange ervaring heeft hij een enorme dossierkennis opgebouwd. “Gemeente De B...

De Bilt

SGP De Bilt / Pagina's

Geen haast maken met aardgasvrije wijken

SGP De Bilt / Actueel / 2 mrt. 2020 / 59 woorden

...heidsagenda 2020-2022 centraal. Het bevat een agenda met maatregelen die De Bilt De komenDe jaren wil nemen. De positieve punten daarin heeft De SGP-fractie zeker benoemd. Te Denken valt onDer anDere ...

SGP tegen ombouwen schuur tot woning vanwege naastgelegen bedrijf

SGP De Bilt / Actueel / 7 jun. 2019 / 48 woorden

De gemeenteraad van De Bilt heeft op 28 mei 2019 gestemd over een verklaring van geen beDenkingen voor De Voordorpsedijk 29a. Het betrof een vergunning voor het ombouwen van een schuur tot een woonhui...

Aandacht voor verkeersafwikkeling Schapenweide

SGP De Bilt / Actueel / 10 nov. 2018 / 62 woorden

Gemeente De Bilt moet aandacht besteDen aan De verkeersafwikkeling bij De herontwikkeling van De SchapenweiDe in Bilthoven. Dat is De strekking van een van De twee SGP-moties die donDerdag 8 november ...