U zocht op: Groenekan, dit leverde 7 resultaten op.


SGP blij met duidelijkheid voor inwoners Groenekan

SGP De Bilt / Actueel / 26 feb. 2018 / 35 woorden

...en om geen ontwerpverklaring van geen bedenkingen af te geven voor het plan ‘De Beylevelden’ in Groenekan. Ook de SGP stemde tegen de ontwerpverklaring. Fractievoorzitter Johan Slootweg: &...

Voorstel landgoed in Groenekan is niet goed onderbouwd en mist draagvlak in de omgeving

SGP De Bilt / Actueel / 15 feb. 2018 / 41 woorden

...proken over het plan om een landgoed te realiseren op het terrein langs de Groenekanseweg 113/121 in Groenekan. Het plan bevat onder meer het realiseren van een landhuis en enkele bijgebouwen. Ook moe...

Woningbouwlocaties: Maartensdijk moet nog wachten

SGP De Bilt / Actueel / 7 okt. 2019 / 34 woorden

D.V. donderdag 28 november 2019 besluit de gemeenteraad over het voorstel van het college voor het aanwijzen van woninglocaties in gemeente De Bilt. Hiermee heeft het college een belangrijke stap geze...

Aandacht voor verkeersafwikkeling Schapenweide

SGP De Bilt / Actueel / 10 nov. 2018 / 35 woorden

... besteden aan verkeersknelpunten in de gemeente.” Als de gemeente de Schapenweide gaat ontwikkelen, zal dat tot een toename van de verkeersdruk op de gemeentelijke wegen leiden. De motie roept o...

Kandidatenlijst 21 maart 2018

SGP De Bilt / Pagina's / 29 woorden

...oordegraaf (Maartensdijk) Wijnand Hennipman (Westbroek) Joop Bos (Maartensdijk) Teunis van Asselt (Groenekan) Kees Hogenhout (Westbroek) Gert-Jan Arends (Bilthoven) Wim Verweij (Maartensdijk) Jan van ...

Natuurlijk buitengebied

SGP De Bilt / Pagina's / 32 woorden

...zame energiebronnen zijn nodig. Windmolens worden niet passend geacht binnen de schaal van gemeente De Bilt, gezien de geluidsoverlast en de horizonvervuiling.            ...

Verkiezingsprogramma 2018-2022

SGP De Bilt / Pagina's / 36 woorden

...orpskern de dorpskern blijft. Wat het beste is voor Bilthoven, hoeft dat niet te zijn voor Maartensdijk. Een beleidskeuze die gemaakt wordt voor Hollandsche Rading, past niet per se ook bij Westbroek....