U zocht op: Woningbouw, dit leverde 18 resultaten op.


Woningbouwlocaties: Maartensdijk moet nog wachten

SGP De Bilt / Actueel / 7 okt. 2019 / 34 woorden

D.V. donderdag 28 november 2019 besluit de gemeenteraad over het voorstel van het college voor het aanwijzen van woninglocaties in gemeente De Bilt. Hiermee heeft het college een belangrijke stap geze...

Woningbouw, financiƫn en duurzaamheid aandachtspunten begroting De Bilt

SGP De Bilt / Actueel / 10 nov. 2018 / 35 woorden

Donderdag 8 november jl. is de begroting van gemeente De Bilt voor 2019 behandeld. In de gemeenteraad ging fractievoorzitter Johan Slootweg namens de SGP in op de aandachtspunten Woningbouw, de financ...

Duidingsdebat tweede informatieronde: maak werk van woningbouw en mobiliteit

SGP De Bilt / Actueel / 18 mei 2018 / 40 woorden

De SGP vindt het beschamend dat 2 maanden na de verkiezingen de formatie van een nieuw college nog steeds in de beginfase staat. Partijen zijn vooral druk geweest met elkaar en om er vooral voor te zo...

Voortvarende woningbouw

SGP De Bilt / Pagina's / 30 woorden

Stilstand is achteruitgang. Te lang zijn er te weinig woningen gebouwd. Winkeliers hebben het moeilijk vanwege onder andere internetshoppen. Verenigingen worden bedreigd in voortbestaan vanwege gebrek...

Amendement SGP en Bilts Belang aangenomen: woningbouw in het groen van de baan

SGP De Bilt / Actueel / 4 dec. 2019 / 31 woorden

Na een vijf avonden durende commissievergadering en de raadsvergadering van 28 november jl. zijn de 13 binnenstedelijke locaties van de baan. Al tijdens de commissievergadering hadden Bilts Belang en ...

SGP tegen goedkoop voorstel Forza over woningzoekende statushouders

SGP De Bilt / Actueel / 26 okt. 2018 / 33 woorden

Tijdens de raadsvergadering van 18 oktober jl. is een initiatiefvoorstel van Forza behandeld. Forza stelt voor om de urgentie van statushouders bij woningtoewijzing te schrappen. De SGP vindt het voor...

Einde formatie was te verwachten, SGP wil meedenken

SGP De Bilt / Actueel / 8 mei 2018 / 35 woorden

De formatie van een coalitie in gemeente De Bilt is gestopt. GroenLinks en het CDA hebben zondagochtend 29 april de spreekwoordelijke stekker eruit getrokken. De SGP-fractie kijkt niet op van het stop...

Begroting 2015 vastgesteld

SGP De Bilt / Actueel / 15 nov. 2014 / 32 woorden

Donderdag 6 november heeft de gemeenteraad in een meer dan 10 uur durende vergadering de begroting vastgesteld. Bij die behandeling werden er 13 moties en één amendement ingediend. Niet ...

Aandacht voor verkeersafwikkeling Schapenweide

SGP De Bilt / Actueel / 10 nov. 2018 / 34 woorden

...ruk op de gemeentelijke wegen leiden. De motie roept op om bij de herbestemming van de Schapenweide in Bilthoven hier expliciet aandacht aan te besteden. Verschillende wegen, waaronder de Soestdijksew...

Kruispunt Dorpsweg / Nachtegaallaan mogelijk aangepast

SGP De Bilt / Actueel / 10 nov. 2018 / 32 woorden

...in 2014 zijn bij de SGP-fractie verschillende klachten binnengekomen. Het kruispunt is te onoverzichtelijk, onlogisch, gevaarlijk en het verkeer stroomt er niet goed door. Vooral fietsers weten niet g...